Zápis zmeny v spoločnosti s. r. o. je časovo náročný proces, pokiaľ chcete, aby zápis zmeny prebehol korektne a bez prieťahov, je vhodné na túto činnosť využiť služby odborníkov so skúsenosťami. Naša spoločnosť zrealizovala od roku 2008 niekoľko sto zmien v spoločnostiach a preto Vám dokážeme garantovať hladký priebeh zápisu zmeny do obchodného registra.

Pri zmenách využívame ZEP (zaručený el. podpis), vďaka čomu máme pri zmenách polovičný súdny poplatok a preto Vám vieme poskytnúť naše služby za odpovedajúcu cenu. Neriskujte stratu času pri odmietnutí vykonania zápisu zmien, prípadne prepadnutie súdneho poplatku.

Všetky nižšie uvedené zmeny v spoločnostiach sú uvedené vrátane súdnych poplatkov.

Zmena obchodného mena spoločnosti – 99 €
zabezpečenie zmeny názvu Vašej spoločnosti, bez potreby osobného stretnutia, kdekoľvek v SR, cena obsahuje súdny poplatok, štandardná lehota na vybavenie zmeny je cca 7 dní

Zmena sídla spoločnosti – 99 €
zabezpečenie zmeny sídla Vašej spoločnosti, bez potreby osobného stretnutia, kdekoľvek v SR, cena obsahuje súdny poplatok, štandardná lehota na vybavenie zmeny je cca 7 dní

Zmena konateľa – 99 €
zabezpečenie zmeny konateľa spoločnosti, bez potreby osobného stretnutia, kdekoľvek v SR, cena obsahuje súdny poplatok, štandardná lehota na vybavenie zmeny je cca 10 dní

Zmena / rozšírenie predmetov podnikania – 99 €
zabezpečenie zmeny predmetov podnikania (pridanie alebo zrušenie), bez potreby osobného stretnutia, kdekoľvek v SR, cena obsahuje súdny poplatok, štandardná lehota na vybavenie zmeny je cca 14 dní

Zmena základného imania – 99 €
zabezpečenie zmeny základného imania spoločnosti (navýšenie, resp. zníženie), bez potreby osobného stretnutia, kdekoľvek v SR, cena obsahuje súdny poplatok, štandardná lehota na vybavenie zmeny je cca 7 dní

Prevod obchodného podielu – 129 €
zabezpečenie prevodu obchodného podielu v spoločnosti na inú osobu (resp. osoby), bez potreby osobného stretnutia, kdekoľvek v SR, cena obsahuje súdny poplatok, štandardná lehota na vybavenie zmeny je cca 10 dní

V prípade záujmu o vykonanie kombinácie zmien nás prosím kontaktujte pre viac informácii.