Justiva Nekomentované

Elektronické doručovanie pre právnicke osoby

Na 1.1.2017 je naplánovaná zmena v komunikácii medzi štárom a firmami, poštovú komunikáciu nahradí elektronická, formou portálu Slovensko.sk. V praxi to znamená, že doručované dokumenty už nebude štát posielať poštou, ale v elektronickej podobe do novo vytvorenej elektronickej schránky. Pri správach doručených do elektronickej schránky platí fikcia doručenia, takže je nutné tieto správy pravidelne čítať. Read more