Justiva Nekomentované

Registrácia ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach určuje podmienky pre zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Zákon ďalej špecifikuje označenia či pomenovania, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou lebo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo obsahujú názvy štátov, sú zhodné s už zapísanou známkou a podobne. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Read more

Justiva Nekomentované

Ochranná známka – informácie

Do majetku firmy nerátame iba jej výrobné kapacity či peňažné prostriedky. Veľmi dôležitou súčasťou majetku modernej firmy je aj jej identita. Sem patrí názov, logo a všetko s tým súvisiace.

V rámci konkurenčného boja je kľúčové sa odlíšiť od konkurencie. Jedným z najpodstatnejších spôsobov, ako toto docieliť, je budovať vlastnú značku, dobré meno a podobne. Budovanie značky nie je vôbec lacné. Firmy musia do vybudovania dobrej značky investovať nemalé finančné prostriedky. Aj za značkou malých firiem stojí mnohoročné úsilie o udržanie si dobrého mena. Read more