Justiva Nekomentované

Ako získať koncesiu na dopravu

Podnikanie v doprave, nákladnej cestnej doprave a aj taxislužbe, je zo strany štátu do veľkej miery regulované. Obe formy podnikania patria do tzv. koncesovaných živností. Na získanie oprávnenia podnikať v tejto oblasti je potrebné získať koncesiu. Získanie tejto koncesie nemusí byť práve najľahšie. Preto prinášame krátky súhrn celého procesu, ktorý má získanie koncesie uľahčiť. Read more