Justiva Nekomentované

Ako si založiť s. r. o.? Toto sú najčastejšie chyby, ktoré podnikatelia robia

Jednou z prvých úloh, ktoré začínajúci podnikatelia majú, je výber formy podnikania. Ak nechcete podnikať formou živnosti, najčastejšou alternatívou je založenie s. r. o. spoločnosti. Z pohľadu administratívy a byrokracie ide o komplikovanejší proces, počas ktorého sa môžu vyskytnúť viaceré chyby a omyly. Toto je prehľad tých najčastejších. Read more

Justiva Nekomentované

Registrácia ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach určuje podmienky pre zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Zákon ďalej špecifikuje označenia či pomenovania, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou lebo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo obsahujú názvy štátov, sú zhodné s už zapísanou známkou a podobne. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Read more

Justiva Nekomentované

Dobrovoľné daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016

Daňové priznanie za predošlý kalendárny rok sú povinné podať tak fyzické ako aj právnické osoby. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  upravuje povinnosť podania daňového priznania – pre niektorých daňovníkov je podanie povinné, pre iných dobrovoľné. V prípade dobrovoľného podania priznania môže daňovník docieliť vrátenie dane od daňového úradu  – ak daňovník platil preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (a základ dane z príjmu nebol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane) alebo  si daňovník neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane u svojho zamestnávateľa.  Daňové priznanie môžu podať aj dôchodcovia, mamičky na materskej dovolenke či študenti. Read more

Justiva Nekomentované

Poplatky spojené so založením s.r.o.

Pred rozhodnutím založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným mnohí podnikatelia uvažujú nad tým, či sa im to oplatí. Medzi náklady spojené s eseročkou patria aj výdavky spojené s jej zakladaním. Pri správnom rozhodnutí je potrebné mať všetky potrebné informácie. Preto prinášame kompletný zoznam poplatkov spojených so zakladaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Read more