Naša ponuka predzaložených (ready made) spoločností je určená pre ľudí, ktorí potrebujú podnikať skutočne rýchlo a nemajú čas čakať na založenie novej spoločnosti. Tieto spoločnosti môžu byť Vaše už za 24 hodín. Bezchybný stav spoločností zmluvne garantujeme.

Základná charakteristika predzaložených (ready made) s. r. o. :

  • sú už zapísané v OR SR a majú pridelené IČO
  • sú registrované na Daňovom úrade k dani z príjmu, majú pridelené DIČ a IČ DPH
  • sú založené len za účelom ďalšieho predaja, nemajú záväzky ani pohľadávky
  • sú pripravené na prevod do 24 hodín
  • majú splatené základné imanie v plnom rozsahu
  • majú zvyčajne nasledovné predmety podnikania (predmety je možné zdarma rozšíriť) – kúpa tovaru na účely jeho predaja, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, počítačové služby

Voliteľne ponúkame aj spoločnosti, ktoré sú registrované k platcovstvu DPH a majú pridelené IČ DPH (pokiaľ potrebujete štatút platcu DPH a nemáte čas žiadať 30 dní o pridelenie štatútu platcu DPH, alebo Vám ho Daňový úrad nechce prideliť napr. kvôli nedostatočnému zdokumentovaniu potreby DPH).

Aktuálne spoločnosti na predaj:

Ide o konečnú sumu, ktorá obsahuje samotný prevod spoločnosti, prípravu kompletnej dokumentácie, vypracovanie zmien (zmena obchodného mena, sídla, spoločníka, konateľa), všetky súdne poplatky.

 

Názov s. r. o.Dátum založeniaIČO:DPH:Sídlo:Cena:
DPH2 s.r.o.12. 7. 2018-mesačneTrenčín2399  €Rezervovať
ORGOVAN, s. r. o.5. 6. 2014-mesačneMalacky3333  €Predané
PROIN Slovakia, s. r. o.21. 12. 2005-kvartálneBratislava4399  €Predané
AL Merchandise, s. r. o.3. 10. 2013-mesačneSenec3333  €Predané
Evidense, s. r. o.14. 10. 2011-mesačneBratislava2999  €Predané
EstateCorp, s. r. o.13. 7. 2011-mesačneBratislava2999  €Predané
inet.sk services, s. r. o.11. 7. 2012-nieB. Bystrica199  €Predané
Amirol, s. r. o.6. 12. 2012-mesačneMalacky3399  €Predané
Weldano, s. r. o.18. 9. 2013-mesačneMalacky3699  €Predané
CHIPTECH, s. r. o.18. 7. 2014-nieTrenčín499  €Predané
Pixel, s. r. o.18. 7. 2014-nieTrenčín499  €Predané
Sonitum, s. r. o.6. 2. 2009kvartálneMalacky3999  €Predané
Red Code, s. r. o.8. 4. 2011kvartálneMalacky3999  €Predané
PS Alfa, s. r. o.8. 6. 2012kvartálneNitra3999  €Predané
Beta PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Gama PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Delta PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Éta PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Kapa PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Jota PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Lambda PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Epsilon PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Théta PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Zéta PS, s. r. o.8. 6. 2012nieNitra499  €Predané
Lotus design, s. r. o.24. 7. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
GELRIA, s. r. o.25. 7. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
GARUX, s. r. o.28. 7. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
DANLET, s. r. o.24. 7. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
EMPRESARIO, s. r. o.23. 3. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
Sun hotels, s. r. o.8. 7. 2011nieTrenčín499  €Predané
JEREMIA, s. r. o.17. 3. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
ONORIA, s. r. o.18. 5. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
Blue Aircraft Maintenance s. r. o.12. 5. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
SP Real Estate, s. r. o.18. 5. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
SILVER ROCK, s. r. o.12. 7. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
ENGINEERING, s. r. o.11. 7. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
VVTS, s. r. o.18. 5. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané
WILMOTA, s. r. o.14. 7. 2012kvartálneB. Bystrica1999  €Predané

 

Mám záujem o kúpu readymade s. r. o.

K spoločnostiam od nás ďalej zabezpečíme odovzdanie kompletného účtovníctva (hlavná kniha, denník účt. operácií, zoznam faktúr, prehľad saldokonta), účtovnú závierku zostavenú ku dňu prevodu spoločnosti a zmluvné vyhlásenie o bezdĺžnosti spoločnosti.

Na kúpu spoločnosti je možné získať dodatočnú zľavu až do výšky 150 € pri využití služieb virtuálneho sídla od nás.