Chcete zrušiť aktívnu spoločnosť, ktorá má v evidencii majetok, avšak vy už nemáte chuť pokračovať v podnikaní ďalej. Jediným spôsobom je likvidácia, podmienkou je ale kladný hospodársky výsledok, resp. dostatočné zdroje na úhradu všetkých nákladov a záväzkov. V opačnom prípade musí spoločnosť vstúpiť do konkurzu (ak napríklad záväzky firmy presahujú jej majetok).

Pri likvidácii spoločnosti sa ocení celková hodnota majetku (finančného aj nefinančného), ustanoví sa likvidátor, ktorý má za úlohu uhradiť všetky záväzky spoločnosti, rozdeliť prípadný likvidačný zostatok a priviesť spoločnosť k stavu, kedy môže byť vymazaná z Obchodného registra. Celý proces trvá cca. 4 mesiace, avšak pri komplikovanejších prípadoch sa môže tento čas predĺžiť.

Po podaní návrhu do 31.12.2014 spoločnosti založené pred rokom 2014 nie sú povinné platiť daňovú licenciu.

Služba Výmaz z ORSR je spoplatnený sumou 299,- EUR (poplatok obsahuje vytvorenie kompletnej dokumentácie, úhradu súdneho poplatku, úhradu za zverejnenie v obchodnom vestníku a úvodné konzultácie)
Je však povinné mať pred objednaním služby už vyriešený Vstup do likvidácie.

Mám záujem o vstup do likvidácie