Justiva Nekomentované

Elektronické schránky pre právnické osoby

Od 1.7.2017 platí pre právnické osoby povinnosť aktivácie a používania elektronických schránok pri komunikácií s úradmi verejnej správy. E-Schránka slúži na prijímanie úradných dokumentov či rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ide o náhradu komunikácie prostredníctvom poštových zásielok v listinnej podobe. Okrem toho slúžia schránky na prijímanie správ či zisťovanie stavu odoslaných podaní. Možné je tiež využívane služby Všeobecná agenda. Táto funkcia slúži na posielanie elektronických podaní (podnet, sťažnosť, žiadosť a pod.). Pre prístup k elektronickej doručovacej schránke je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet či špeciálny prihlasovací kód. Read more

Justiva Nekomentované

Dobrovoľné daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016

Daňové priznanie za predošlý kalendárny rok sú povinné podať tak fyzické ako aj právnické osoby. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  upravuje povinnosť podania daňového priznania – pre niektorých daňovníkov je podanie povinné, pre iných dobrovoľné. V prípade dobrovoľného podania priznania môže daňovník docieliť vrátenie dane od daňového úradu  – ak daňovník platil preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (a základ dane z príjmu nebol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane) alebo  si daňovník neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane u svojho zamestnávateľa.  Daňové priznanie môžu podať aj dôchodcovia, mamičky na materskej dovolenke či študenti. Read more

Justiva Nekomentované

Elektronické doručovanie pre právnicke osoby

Na 1.1.2017 je naplánovaná zmena v komunikácii medzi štárom a firmami, poštovú komunikáciu nahradí elektronická, formou portálu Slovensko.sk. V praxi to znamená, že doručované dokumenty už nebude štát posielať poštou, ale v elektronickej podobe do novo vytvorenej elektronickej schránky. Pri správach doručených do elektronickej schránky platí fikcia doručenia, takže je nutné tieto správy pravidelne čítať. Read more

Justiva Nekomentované

Poplatky spojené so založením s.r.o.

Pred rozhodnutím založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným mnohí podnikatelia uvažujú nad tým, či sa im to oplatí. Medzi náklady spojené s eseročkou patria aj výdavky spojené s jej zakladaním. Pri správnom rozhodnutí je potrebné mať všetky potrebné informácie. Preto prinášame kompletný zoznam poplatkov spojených so zakladaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Read more