Justiva Nekomentované

Dobrovoľné daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016

Daňové priznanie za predošlý kalendárny rok sú povinné podať tak fyzické ako aj právnické osoby. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  upravuje povinnosť podania daňového priznania – pre niektorých daňovníkov je podanie povinné, pre iných dobrovoľné. V prípade dobrovoľného podania priznania môže daňovník docieliť vrátenie dane od daňového úradu  – ak daňovník platil preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (a základ dane z príjmu nebol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane) alebo  si daňovník neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane u svojho zamestnávateľa.  Daňové priznanie môžu podať aj dôchodcovia, mamičky na materskej dovolenke či študenti. Read more