Justiva Nekomentované

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty – DPH

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty je dnes oproti minulosti omnoho zložitejšia. Za sťažením tohto procesu je potrebné hľadať štát a jeho ciele.

Daň z pridanej hodnoty je pre príjmy štátu mimoriadne dôležitá a relatívne ľahko administrovateľná. Počas ťažkých ekonomických rokoch musí štát konsolidovať svoj rozpočet. V praxi to znamená, že musí zmenšiť rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Z politických dôvodov sa výdavky neznižujú. Z toho vyplýva, že jedinou cestou je zvyšovanie príjmov. To štát dokáže iba zvyšovaním daní a ich efektívnejším výberom. Read more