Justiva Nekomentované

Čierna listina firiem – zoznam rizikových podnikateľských subjektov

Štát sa v rámci svojich snáh zvýšiť si daňové príjmy snaží ich okrem iného aj vyberať efektívnejšie. Daňový systém je pomerne komplikovaný a tak tieto snahy niekedy vyznievajú pomerne krkolomne.

Čierna listina firiem (zoznam rizikových podnikateľských subjektov) je jedným z takýchto nástrojov. Funkcia tejto listiny či zoznamu však nie je priama. Ide tu najmä o upozornenie existujúcich podnikateľských subjektov na nedôveryhodných partnerov. Read more

Justiva Nekomentované

Pozastavenie a obnovenie živnosti

Pozastavenie živnosti môže byť pre podnikateľa v mnohých situáciách veľmi výhodným riešením. Pozastavenú živnosť môže podnikateľ kedykoľvek obnoviť. Pozastavením živnosti podnikateľ šetrí na nákladoch spojených s jej prevádzkovaní. Ak si pozastaví živnosť, je nútený platiť iba povinné zdravotné poistenie. Dôchodkové poistenie je dobrovoľné.

Read more