Justiva Nekomentované

Jednotná sadzba cestnej dane pre motorové vozidlá

Cestná daň je  momentálne v procese pomerne výrazných zmien. Tieto radikálne zmeny už boli prijaté, prejavia sa však až v roku 2015.

Cestná daň až do tohto roku je určovaná jednotlivými župami. Výsledkom takejto decentralizácie je aj to, že sadzba cestnej dane pre motorové vozidlá sa pomerne výrazne líši od kraja ku kraju. Najdôležitejšie je však to, že na to neexistuje žiadny dôvod. Read more

Justiva Nekomentované

Zmena spoločníka s.r.o.

Zmena spoločníka s.r.o. je to isté ako prevod obchodného podielu.

Spoločník vždy vlastní vo firme nejaký obchodný podiel. Ak je jediným spoločníkom, tak 100 percent, ak je jeden z dvoch, tak 50 percent, ak jeden zo štyroch tak 25 percent (a tak ďalej).  Toto však platí iba za predpokladu, že spoločníci majú rovnaký príspevok na základné imanie. Read more

Justiva Nekomentované

Prokúra a prokurista

S termínmi ako spoločník, konateľ  či obchodný podiel sa bežne stretáva aj bežná verejnosť. S výrazmi ako prokúra či prokurista je to už trochu horšie. Presný význam týchto termínov poznajú prakticky iba podnikatelia, ktorí tento orgán vo svojej firme majú zriadený, alebo právnici. Prokúru a prokuristu upravuje obchodný zákonník – presnejšie paragraf 14.

Kto je to prokurista?

Prokurista je fyzická osoba, ktorá je splnomocnená na základne plnej moci. Prokurista je zo zákona oprávnený konať za podnikateľa vo všetkých oblastiach súvisiacich s prevádzkou firmy.  Toto oprávnenie sa vzťahuje aj na oblasti, ktoré vyžadujú špeciálnu plnú moc (sem patrí napríklad zastupovanie pred súdom). Právomoci prokuristu (a teda aj samotná prokúra) sú obmedzené tým, že sa týkajú iba prevádzky danej firmy.  To znamená, že prokurista nemá právo na predaj podniku, keďže tento akt sa netýka prevádzky firmy. V takomto prípade by šlo o prekročenie právomocí prokuristu. Prokurista takisto nemôže predávať nehnuteľnosti (scudzovanie) a ani ich zakladať (zakladanie nehnuteľností). Scudzovanie a zakladanie majetku firmy môže byť prokuristovi povolené vyslovene v zmluve, ktorá mu takúto funkciu prideľuje. Prokúra sa schvaľuje zakladateľskej zmluve alebo dvojstrannou zmluvou medzi majiteľom a prokuristom.

Uvedené zmluvy môžu upravovať právomoci prokuristu nad rámec zákona. Pokiaľ však prokurista dostal vnútorné obmedzenia, tie nemajú vplyv na záväzky, ktoré vytvoril s tretími stranami.

Prokurista môže byť iba fyzická osoba. Podnikateľ môže určiť jedného, alebo viacerých prokuristov.  V prokúre je potrebné takisto určiť spôsob konania prokuristov – či jednajú samostatne alebo po vzájomnej zhode.

Prokurista môže konať v menej firmy až po zápise do obchodného registra. Zákon vyžaduje, aby pri návrhu na zápis do OR obsahoval  meno a bydlisko prokuristu a spôsob, akým sa za podnikateľa bude podpisovať.