Justiva Nekomentované

Povinnosť splatiť základné imanie pri zakladaní spoločnosti

K 1. októbru 2013 vzniká povinnosť zakladateľa spoločnosti splatiť peňažný vklad (imanie) na vyhradený účet v banke, nebude už možné “splatenie” vkladov v hotovosti do pokladnice vyhlásením správcu vkladu.

K návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra sa bude prikladať doklad (výpis z účtu) o uložení peňažných vkladov. S peňaznými prostriedkami na tomto účte sa nebude môcť nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne.

Výnimky:

  • úhrada nákladov súvisiacich so vznikom spoločnosti
  • vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti podľa § 166 ods. 2
  • vrátenie peňažného vkladu ak spoločnosť nevznikne
Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.