Justiva Nekomentované

Novela zákona účinná od 1.10.2012, zmeny pri zakladaní spoločností a ich prevodoch

Odo dňa 1.10.2012 sú účinné zmeny, ktoré sa týkajú zakladania spoločností s ručením obmedzeným a ich prevodmi. Po novom je nutné k založeniu s.r.o. alebo jeho “prepisu” doložiť súhlas od správcu dane (príslušný daňový úrad), že zakladajúca osoba nemá daňový doplatok presahujúci sumu 170 EUR. Read more

Justiva Nekomentované

Splatenie zábezpeky pri registrácií spoločnosti k DPH

Daňový úrad na základe zmien, ktoré prebehli k 1.10.2012 (novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) môže požadovať pri registrácií spoločnosti k DPH zloženie finančnej zábezpeky.

Výšku zábezpeky určuje daňový úrad, v rozmedzí 1.000 EUR – 500 000 EUR, zábezpeka sa skladá na obdobie 12 mesiacov. Podnikatelia, ktorí nemajú žiadnu podnikateľskú históriu su považovaní za “nováčikov” a teda ich výška zábezpeky je určená na 2.000 EUR (TASR).

Ak podnikateľ (dobrovoľný žiadateľ o DPH) vyrúbenú zábezpeku neuhradí, žiadosť o štatút platcu DPH bude zamietnutá.

Zábezpeka bude vyrubená spoločnostiam, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria:

  • jedná sa o spoločnosť, ktoré žiada o “dobrovoľnú” registráciu DPH, teda ešte nespĺňa podmienku obratu za 12 mesiacov vo výške viac ako 50 000 Eur.
  • konateľ alebo spoločník majú nedoplatky na daniach v celkovej výške minimálne 1.000 €
  • spoločnosti bola zrušená registrácia DPH pre porušenia daňových povinností podľa § 81, bod 2, ods. 4, písm. b) zákona o DPH
  • konateľ alebo spoločník bol v minulosti konateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti ktorá spĺňa podmienky bodu 2, alebo 3
Readymade s. r. o. na predaj (i s dph)
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje všetky súdne poplatky
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o kúpu s. r. o.