Justiva Nekomentované

Overenie podpisu – notár vs. matrika (mestský úrad)

Za účelom overovanie podpisov na dokumentoch potrebných k založeniu s.r.o., predovšetkým Zakladateľskej listiny (Spoločenskej zmluvy) odporúčame z hľadiska výšky poplatkov overenie podpisu na matrike. Overenie každého podpisu Vás na matrike bude stát 0,5 € / kus, u notára rádovo štvornásobok, t.j. 2,39 € / kus. 

Ceny za overenie pravosti podpisu u notárov stanovuje pre všetkých notárov Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách náhradách notárov, číslo 31/93 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 1.10.2012

Osvedčenie podpisu na listine zdraželo z 0,5 EUR na 1,5 EUR / kus
Osvedčenie úradnej pečiatky alebo podpisu z 3 EUR na 5 EUR / kus

Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.
Justiva Nekomentované

Založenie spoločnosti bude od októbra zložitejšie

Podľa plánovaných zmien si osoby, ktoré dlžia viac ako 170 € nebudú môcť založiť novú spoločnosť.

Súhlas správcu dane bude teda potrebný pri každom založení novej spoločnosti, zatiaľ však žiaden právny predpis neupravuje lehotu, do ktorej by mal správca dane žiadosť vybaviť.

Súhlas bude potrebný i pri prevode väčšinového obchodného podielu, tj. prepise spoločnosti na nového majiteľa, čím by sa mal obmedziť “predaj” zadĺžených spoločností na tzv. biele kone. Preverovať sa bude teda i nový spoločník – nadobúdateľ spoločnosti.

Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.